Marketing Usluge

" Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele " - Phillip Kotler

Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba. Također pronalazi i potrebe kojih potrošači u datoj vremenskoj točki još nisu svjesni, te zatim pomaže u oblikovanju proizvoda za njihovo zadovoljenje.

Marketinški Miks podrazumijeva specifičnu kombinaciju elemenata koji se koriste za istovremeno postizanje ciljeva poduzeća i zadovoljavanje potreba i želja ciljnih tržišta. Obuhvaća brojne odluke o četiri temeljne varijable (4P), a to su:

 • proizvod (product),
 • cijena (price),
 • promocija (promotion),
 • prodaja i distribucija (place)

Da biste ostvarili svoje ciljeve i kontrolirali budućnost tvrtke potrebno je pravilno se pozabaviti planiranjem marketinga u svim njegovim fazama, procesom provedbe i konačno vrednovanjem rezultata. Usluge koje Vam nudimo su: analiza situacije, definiranje ciljeva, izbor ciljnog tržišta i oblikovanje marketing strategije uvažavajući Vaše želje, sugestije i mogućnosti.

Pri tome nudimo korisne i moderne alate oplemenjene kvalitetnim idejama na svim vrstama medija koje će dati željene rezultate.

Marketing strategija

 • Denicija poslovnog plana
 • Izrada marketing plana
 • Consulting
 • Planiranje i izvedba evenata
 • Product management
 • Brand management

Grafički dizajn

 • Logotip, posjetnica
 • Memorandum, koverta,
 • Pozivnice, oglasi
 • Indoor i outdoor plakati
 • Citylight plakati
 • Reklamni panoi
 • Katalozi i brošure
 • Oslikavanje prostora, vozila
 • Uredski pokloni, ambalaža

Neki od naših radova

Ful Blind Logotip Ful Blind Cestovni Pano Ful Blind Reklama Marčelji Novogradnja Letak Krin Letak Oreco Reklama Oreco Reklama Krin Reklama Opatijsko ljeto pod zvijezdama Plakat Opatijsko ljeto pod zvijezdama Plakat Opatijsko ljeto pod zvijezdama Plakat Centaroprema RE&ZIN Oglas i plakat Kuponko Logotip GastExpo Logotip Krin Jumbo plakat Krin Jumbo plakat